Αρχική Σελίδα Προνηπιακή Αγωγή Γενικές Πληροφορίες
Γενικές Πληροφορίες
  • Ο παιδικός μας σταθμός δέχεται παιδιά από 2 ½ ετών.

  • Υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικών ωραρίων ώστε να εξυπηρετούνται οι πoικίλες ανάγκες των γονέων.

  • Διατίθεται σύμβαση με τράπεζες και οργανισμούς.

  • Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών.

  • Προσφέρεται ιατρική παρακολούθηση.

  • Παρέχεται συνεργασία με ψυχολόγο.

  • Γίνεται μεταφορά με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία.