Αρχική Σελίδα Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γνωστικός Tομέας
Γνωστικός Tομέας
Πιο συγκεκριμένα στο γνωστικό επίπεδο τα Νηπιάκια απασχολούνται με τους
παρακάτω τομείς:

Γλώσσα:
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αφηγούνται τις εμπειρίες τους, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Έρχονται αβίαστα σε επαφή με το γραπτό λόγο και τα γράμματα. Αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα και σιγά σιγά κατανοούν τη χρησιμότητα της γραφής.

Μαθηματικά:
Τα παιδιά ωθούνται στη σταδιακή κατανόηση της έννοιας των αριθμών, καθώς και στη σύγκριση και ταξινόμηση μεγεθών. Εισάγονται στην εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων και μέσα από παιχνίδια και το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό αγαπούν τις μαθηματικές έννοιες.

Μελέτη Περιβάλλοντος:
Ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες που αναφέρονται στον άνθρωπο και στις κοινωνικές του σχέσεις, στα ζώα, στα φυτά, στα φυσικά φαινόμενα, στο περιβάλλον, έχουν ως στόχο την κατανόηση του κόσμου και ελκύουν τα παιδιά μας.

Αγωγή Υγείας:
Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να αντιλαμβάνονται τη σημασία της καθαριότητας, της άσκησης και της υγιεινής διατροφής.

Εικαστικά:
Τα Νηπιάκια μας χρησιμοποιούν διαφορετικά χρώματα και υλικά για να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν, να πλάθουν, να κόβουν και να κολλούν. Στόχος η καλλιέργεια της καλαισθησίας τους και η έκφραση της δημιουργικότητάς τους.

Δραματική Τέχνη-Θέατρο:
Τα παιδιά παροτρύνονται να εκφράζονται με τη δραματοποίηση, τη μίμηση και τον αυτοσχεδιασμό. Εξοικειώνονται με το κουκλοθέατρο, τις κούκλες και τις μαριονέτες. Εκφράζουν τα συναισθήματά τους και δημιουργούν και τα ίδια θεατρικές παραστάσεις.

Πληροφορική:
Στο Νηπιαγωγείο μας τα παιδιά εξερευνούν τα μέρη και τις δυνατότητές του Υπολογιστή και αρχίζουν να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Ακόμα μέσα από τον υπολογιστή εμπεδώνουν τα διαφορετικά πεδία γνώσης (π.χ. γράμματα, αριθμούς, μεγέθη, σχήματα).

Ξένη γλώσσα:
Μέσα από το παιχνίδι, τα κινητικά τραγούδια και τα πλούσια εποπτικά μέσα, οι μικροί μας μαθητές εξοικειώνονται με την Αγγλική γλώσσα. Έρχονται σε επαφή με το Αγγλικό λεξιλόγιο και απλές καθημερινές εκφράσεις. Έτσι θέτουν τις βάσεις για την κατάκτηση της Αγγλικής γλώσσας που αποτελεί βασικό μέλημα της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες των Εκπαιδευτηρίων μας.

Μουσική και Μουσικοκινητική Αγωγή:
Τα παιδιά εξερευνούν ήχους, από διάφορες πηγές, εκτελούν ρυθμικά και μελωδικά πρότυπα και καλλιεργούν την κίνηση και το ρυθμό τους. Έρχονται σε επαφή με διαφορετικά είδη μουσικής. Ειδικευμένος μουσικός τα εισάγει στο σύστημα Orff.

Φυσική Αγωγή:
Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να αναπτύξουν βασικές κινητικές δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά αθλήματα όπως το βόλλεϋ, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, τη ρυθμική-ενόργανη γυμναστική, τις αθλοπαιδιές και άλλες δραστηριότητες.