Αρχική Σελίδα Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικός-Συναισθηματικός Tομέας
Κοινωνικός-Συναισθηματικός Tομέας
  • Να μάθουν να συνεργάζονται

  • Να δέχονται τα όρια στη συμπεριφορά τους και να υιοθετούν συμπεριφορές κατάλληλες για την συνύπαρξή τους μέσα στην ομάδα των συμμαθητών τους.

  • Να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους

  • Να μάθουν να μοιράζονται

  • Να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και βεβαιότητα στις δυνάμεις τους

  • Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αυτενεργούν

  • Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να ελέγχουν το θυμό τους και να λύνουν τις διαφορές τους με συζήτηση και διάλογο