Αρχική Σελίδα Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τρόπος Διδασκαλίας
Τρόπος Διδασκαλίας

Κύριο μέλημα των Εκπαιδευτηρίων μας είναι τα παιδιά να αυτενεργούν και να μην είναι παθητικοί δέκτες στη διαδικασία της μάθησης. Τα παιδιά μετέχουν σε πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες ώστε αναπτύσσουν πολύπλευρα την προσωπικότητά τους.

Τα Νηπιάκια μας είναι πλαισιωμένα από άριστους και αυστηρά επιλεγμένους εκπαιδευτικούς που βασισμένοι στην αγάπη τους και το αληθινό τους ενδιαφέρον για τους μαθητές τους δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους.