Αρχική Σελίδα Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τρόπος Διδασκαλίας

Κύριο μέλημα των Εκπαιδευτηρίων μας είναι τα παιδιά να αυτενεργούν και να μην είναι παθητικοί δέκτες στη διαδικασία της μάθησης. Τα παιδιά μετέχουν σε πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες ώστε αναπτύσσουν πολύπλευρα την προσωπικότητά τους.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Κοινωνικός-Συναισθηματικός Tομέας
  • Να μάθουν να συνεργάζονται

  • Να δέχονται τα όρια στη συμπεριφορά τους και να υιοθετούν συμπεριφορές κατάλληλες για την συνύπαρξή τους μέσα στην ομάδα των συμμαθητών τους.

  • Να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους

Διαβάστε περισσότερα...
 
Γνωστικός Tομέας
Πιο συγκεκριμένα στο γνωστικό επίπεδο τα Νηπιάκια απασχολούνται με τους
παρακάτω τομείς:

Γλώσσα:
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αφηγούνται τις εμπειρίες τους, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Έρχονται αβίαστα σε επαφή με το γραπτό λόγο και τα γράμματα. Αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα και σιγά σιγά κατανοούν τη χρησιμότητα της γραφής.

Διαβάστε περισσότερα...