Αρχική Σελίδα Ξένες Γλώσσες Αγγλικά
Αγγλικά

Η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας είναι ένα απαραίτητο εφόδιο για όλους τους μαθητές τόσο για τη μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση όσο και για τις καθημερινές ανάγκες τους εφόσον όλα τα προϊόντα και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας απαιτούν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους το σχολείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή εκπαίδευση των μαθητών μας.

Στα Εκπαιδευτήριά μας τα Αγγλικά θεωρούνται κύριο μάθημα, γι΄ αυτό και διδάσκονται εντατικά. Οι μαθητές μ΄ αυτό τον τρόπο εξοικειώνονται και αγαπούν την ξένη γλώσσα και σταδιακά την κάνουν απόκτημά τους. Με πολύ συστηματικό και υπεύθυνο τρόπο ξεκινούν την εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση των γραμματικών ή άλλων φαινομένων στην τάξη έτσι ώστε να μειώνεται ο χρόνος μελέτης στο σπίτι. Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη σημασία στις συχνές επαναλήψεις ώστε να μη δημιουργούνται κενά στους μαθητές μας.

Σημαντική θεωρούμε επίσης τη συνεχή παρακίνηση των μαθητών για προφορική εξοικείωση με τη γλώσσα. Αυτό που επιδιώκουμε είναι το μάθημα να είναι ευχάριστο για τα παιδιά και το καταφέρνουμε μέσα από παρακολούθηση αγγλικών βιντεοταινιών και DVD΄S, παίζοντας παιχνίδια με αγγλικές λέξεις, δανείζοντάς τους αγγλικά λογοτεχνικά βιβλία και με την παρακολούθηση μαθημάτων σε Διαδραστικό πίνακα, ο οποίος είναι ο πιο σύγχρονος και εξελιγμένος τρόπος διδασκαλίας. Τα παιδιά επίσης λαμβάνουν μέρος σε γιορτές όπου μαθαίνουν αγγλικά τραγούδια και παίζουν σε αγγλικά θεατρικά έργα, κάτι που το διασκεδάζουν ιδιαίτερα.

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τα παιδιά προετοιμάζονται για πτυχία αναγνωρισμένα από το Βρετανικό Συμβούλιο, την ΕλληνοΑμερικανική Ένωση. Έτσι, στο Δημοτικό δίνουν εξετάσεις για τα πτυχία Young learners του Cambridge. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη διαδικασία γιατί τα παιδιά περνούν μια σημαντική εμπειρία αφού δίνουν για πρώτη φορά γραπτές και προφορικές εξετάσεις εξεταζόμενα από Άγγλους εξεταστές. Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανώδυνη και οικεία πλέον γι΄ αυτούς εμπειρία των εξετάσεων του “Lower” στο Γυμνάσιο.

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι όλη αυτή η προσπάθεια τόσο από τη μεριά του σχολείου μας όσο και από τη μεριά των μαθητών μας είναι άκρως αποδοτική και έτσι οι μαθητές μας προοδεύουν και αποδίδουν στην εκμάθηση των Αγγλικών.