Αρχική Σελίδα Δημοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικός - Συναισθηματικός Τομέας
Κοινωνικός - Συναισθηματικός Τομέας
Μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον οι μαθητές προσαρμόζονται και κοινωνικοποιούνται ολόπλευρα.


Πιο συγκεκριμένα:

  • Αναπτύσσουν το διάλογο και ανταλλάσσουν απόψεις.

  • Καταγράφουν προσωπικές τους εμπειρίες και παροτρύνονται να μαθαίνουν από αυτές.

  • Ελέγχουν τις επιθυμίες τους σε σχέση με το σύνολο της τάξης.

  • Αναλαμβάνουν ομαδικές εργασίες και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

  • Σέβονται την εκπαιδευτική διαδικασία και αναγνωρίζουν το ρόλο και την προσφορά των διδασκόντων.

  • Τηρούν και σέβονται τους κανονισμούς του σχολείου.

  • Αποκτούν υπεύθυνη στάση σε θέματα ατομικά και συλλογικά.

  • Μέσα από τη σφαιρική πληροφόρησή τους σε σύγχρονα ζητήματα, διαμορφώνουν οι ίδιοι ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας, ώστε να γίνουν ώριμοι και υπεύθυνοι.

  • Με διάφορες σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις αποκτούν οικολογική συνείδηση, ενώ ταυτόχρονα γεννιέται μέσα τους φιλανθρωπική διάθεση.

  • Αναπτύσσουν ομαδικότητα, συνεργασία, αυτοπειθαρχία, σεβασμό και ικανότητα επικοινωνίας.